Пріоритетні напрямки виховної роботи

 Пріоритетними напрямками виховної роботи у КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28» було визначено:

 1. Створення в школі ефективної цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей, концепцій, програм виховання, програмно-цільових проектів тощо.
 2. Планування, оцінювання ефективності проведення виховної роботи на діагностичній основі.
 3. Удосконалення системи роботи щодо навчання дітей і підлітків життєвих навичок (психосоціальних компетентностей).

4.Проведення просвітницької роботи серед учасників навчально – виховного процесу  щодо попередження булінгу в учнівському середовищі.

 1. Посилення уваги щодо організації ефективної превентивної виховної діяльності (формування основ правової поведінки, здорового способу життя) серед учнівської молоді, педагогічної та батьківської спільнот.

6.Підвищення професійної компетентності педагогів із питань сучасних підходів до організації навчально – виховного процесу.

 1. Максимальне охоплення учнів позакласною та позашкільною роботою.

Виховний процес здійснюють заступники директора з навчально-виховної роботи, класні керівники, педагог-організатор, практичний психолог, вчителі – предметники, асистенти вчителів.

В основу планування виховної роботи покладено шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, оволодіння народною мораллю, етикою, культурою, правами і обов’язками громадянина України.

Протягом навчального року виховна робота школи проводилася за  напрямками: ціннісне ставлення до природи, ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, ціннісне ставлення до культури і мистецтва, громадянське, патріотичне, трудове, художньо-естетичне, моральне, екологічне виховання, формування здорового способу життя, превентивне виховання, сприяння творчому розвитку особистості. Робота планувалась та проводилась з урахуванням виховних  планів роботи класних керівників та педагога-організатора.

В закладі створено  відповідний виховний простір, який забезпечує ефективність та результативність виховної діяльності, функціонування загальношкільних та класних виховних систем. Організація виховної роботи з учнями школи підпорядкована реалізації головної методичної проблеми, над якою працює педагогічний колектив: «Сучасний освітній процес як основа для розвитку особистості».

НОРМАТИВНО – ПРАВОВА БАЗА ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Основні завдання на 2021-2022навчальний рік:

 1. Сприяння набуттю дітьми патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів.
 2. Формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій, протидія булінгу.
 3. Утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства.
 4. Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу.
 5. Забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль.
 6. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом.
 7. Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.
 8. Оптимізація змісту і форм виховного процесу.
 9. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.
 10. Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.
 11. Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.
 12. Психологізація як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину й одночасно творити духовно-творче розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи позитивні.

13.Залучення дітей до розв’язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки.

 1. Розвиток творчого потенціалу всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.

15.Життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини.

16.Педагогічна культура педагогів, невід’ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії.

17.Педагогічний захист й підтримка дітей у розв’язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки.

 1. Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.