Громадянське виховання і освіта

Фактично з перших кроків колектив закладу був причетним до запровадження в Україні проектів реалізації громадянської освіти та виховання.

Значні потенційні можливості правовиховного плану закладені у навчальних предметах, які учні вивчають у школі: “Ми – громадяни України”, “Живи за правилами”, “Основи здоровя”, , “Основи економічних знань”, “Основи правознавства”, “Вчимося бути громадянами”,  “Основи медіаграмотності.

Вивчення цих курсів не лише озброює учнів основами знань з теорії держави та права, ознайомлює їх з конституційним ладом України, а й вчить їх застосовувати свої знання для аналізу різноманітних, іноді досить складних життєвих ситуацій, допомагає знаходити рішення, що відповідає вимогам чинного законодавства.

На цих уроках учні знайомляться також з правовими актами України та ООН, які визначають права та обов’язки громадян України.

Вивчення курсу «Громадянська освіта» – платформа формування правосвідомого, ативного громадянина.

РОЗДІЛ I. ОСОБИСТІСТЬ І ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ

РОЗДІЛ II. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ

РОЗДІЛ III. ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

РОЗДІЛ IV. ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІННОСТІ

РОЗДІЛ V. СВІТ ІНФОРМАЦІЇ ТА МАСМЕДІА

РОЗДІЛ VI. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН І ДЕРЖАВИ В ДОСЯГНЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

РОЗДІЛ VII. УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ

Учні, вивчаючи матеріал курсу, використовують знання, які отримали  в основній школі.    Важливість громадянської освіти зумовлена новими соціально-політичними реаліями українського суспільства, пошуком спільних для громадян демократичних цінностей і національних ідеалів, участю України в загальносвітових політичних, економічних і соціокультурних процесах. Це потребує освіти для демократичного громадянства через якісне формування громадянської ідентичності, здатності й готовності молодої людини до усвідомленого вибору шляхом критичного аналізу різних можливостей та варіантів, активної участі в суспільних процесах, установлення конструктивних відносин на засадах соціальногопартнерства. Таким чином, одним із основних соціальних замовлень у школі є формування й розвиток здатності школярів до життя й діяльності у правовій демократичній державі.