Освітній процес

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Наказ МОН від 13,07.2021 року № 813 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти”

Оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222

Оцінювання навчальних досягнень учнів 11 класу здійснюється за 12-бальною системою(шкалою), відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329

Види оцінювання навчальних досягнень учнів:      поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та дпа (Наказ МОН №371 від 05.05.2008 р.)